ویروس

نتایج آزمایشات، ایمنی‌زایی ۹۰ درصدی واکسن ایرانی کرونا را تایید می‌کند.

/post-1

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا: نتایج آزمایشات، ایمنی‌زایی ۹۰ درصدی واکسن ایرانی کرونا را تایید می‌کند.