دفترچه بیمه

صرفه‌جویی ۱۱۰ میلیاردی بیمه سلامت با حذف دفترچه کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۰

/post-3

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به حذف دفترچه  کاغذی از اردیبهشت ۱۴۰۰ از صرفه جویی ۱۱۰ میلیاردتومانی این سازمان پس از  حذف دفترچه‌های کاغذی خبر داد.