به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر محمد مهدی ناصحی با  اشاره به تکالیف قانونی در بند «ج» تبصره 17 قانون بودجه سال جاری مبنی بر  جایگزینی ابزارهای الکترونیکی بجای دفترچه، بیان کرد: براساس زمان‌بندی  اعلام شده قبلی سازمان بیمه سلامت ایران، قرار بود تا پایان شهریور ماه  1400 حذف دفترچه کاغذی اتفاق بیفتد. با توجه به تاکید دولت و مصوبات شورای  اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر حذف هرچه زودتر دفترچه کاغذی، در زمان بندی  جدید، سازمان بیمه سلامت مصمم است که این اقدام را به نحوی انجام دهد که از  اردیبهشت 1400 نیازی به دفترچه کاغذی نباشد.

مدیرعامل سازمان بیمه  سلامت ایران افزود: از لحاظ زیرساختی و آمادگی سازمان بیمه سلامت ایران از  هم اکنون نیز امکان حذف دفترچه کاغذی وجود دارد اما به لحاظ ایجاد آمادگی  لازم در مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب به  بیمه‌شدگان زمان بیشتری مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه  طرح تک‌برگی شدن دفترچه بیمه سلامت یکی از راهکارهای پیشنهادی برای گذار از  وضعیت فعلی تا حذف کامل دفترچه است، گفت: با توجه به تغییر زمان‌بندی در  حال حاضر نیازی به دفترچه تک برگ وجود ندارد بنابراین از وضعیت فعلی تا  اردیبهشت 1400 به سمت کاهش برگ دفترچه خواهیم رفت.

مدیرعامل سازمان  بیمه سلامت ایران افزود: با پیشرفت پروژه الکترونیک سلامت و استقرار کامل  نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی شاهد صرفه‌جویی‌های مستقیم و غیرمستقیم  هزینه‌های سلامت خواهیم بود. در بخش هزینه‌های مستقیم علاوه بر افزایش سرعت  و دقت در نسخه نویسی و نسخه‌پیچی نیاز به دفترچه کاغذی هم منتفی می‌شود که  در حال حاضر براساس هزینه سال گذشته تنها از محل حذف دفترچه حدود 110  میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه در برنامه  نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک سه وضعیت در نظر گرفته شده است، بیان  کرد: در وضعیت اول یا اولویت یک خدمات تمام الکترونیک آنلاین است که پزشک  نسخه الکترونیکی تجویز می‌کند و این نسخه در سایر مراکز ارائه دهنده مانند  داروخانه‌، آزمایشگاه و ... به صورت الکترونیکی رویت و خدمت ارائه می‌شود.

ناصحی  ادامه داد: در اولویت دوم که خدمات نسخه نیمه الکترونیک نامیده می‌شود  چنانچه به هر دلیل پزشک نسخه کاغذی تجویز کند در مقصد مانند داروخانه ابتدا  نسخ کاغذی به صورت الکترونیکی تبدیل و سپس خدمت الکترونیکی به بیمه شده  ارائه می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: اولویت  سوم خدمات الکترونیک به صورت افلاین ارائه می‌شود، به عبارت دیگر چنانچه به  هر دلیل قطعی اینترنت داشته باشیم خدمات پزشکی به صورت کاغذی انجام می‌شود  و در اولین فرصت برقراری ارتباط به صورت آفلاین وارد سیستم می‌شود.